5007 abbreviations
Abbreviation Meaning
ZVL Zero Voltage Level
ZVO Zero Voltage Opening
ZVS Zero-Voltage Switching
ZVS-PWM Zero-Voltage Switching PulseWidth Modulation
ZVT Zero Volt Threshold
ZVT Zero Volt Turn-on
ZWP Zero Window Probe